BLOG

Palenisko ogrodowe - przepisy prawne

Palenisko ogrodowe - przepisy prawne

Rodzaje palenisk

Palenisko ogrodowe, nazywane także kominkiem ogrodowym lub ogniskiem, to specjalny element wyposażenia ogrodu. Jest to popularny dodatek do przestrzeni rekreacyjnych, który pozwala na tworzenie przytulnego i atmosferycznego miejsca, idealnego do spotkań ze znajomymi, grillowania czy po prostu wypoczynku przy ogniu.

Palenisko ogrodowe

Paleniska występują w różnych kształtach, rozmiarach i materiałach, dlatego warto wziąć pod uwagę kilka czynników, aby wybrać odpowiednie dla swoich potrzeb:

 • Materiał:  stal, żeliwo, ceramika, beton, kamień czy nawet kute metalowe konstrukcje. Wybierz materiał odporny na działanie warunków atmosferycznych, który będzie wyglądał atrakcyjnie w Twoim ogrodzie.
 • Styl: paleniska występują w różnych stylach, od klasycznego po nowoczesny, aby dopasować się do charakteru ogrodu.
 • Rozmiar: zastanów się, jak dużo miejsca jest dostępne w Twoim ogrodzie i jak duże palenisko chcesz posiadać. Niektóre paleniska są większe i pozwalają na większy ogień, podczas gdy inne są bardziej kompaktowe i przenośne.
 • Funkcjonalność: część palenisk może pełnić także funkcję grilla lub posiadać specjalne dodatki, takie jak ruszty czy kratki, które umożliwiają przygotowywanie potraw na otwartym ogniu.
 • Bezpieczeństwo: upewnij się, że wybrane palenisko ma odpowiednie zabezpieczenia, takie jak osłona chroniąca przed iskrami czy rączki do przenoszenia, aby korzystanie z niego było bezpieczne.
 • Zgodność z przepisami: sprawdź lokalne przepisy i regulacje dotyczące użytkowania paleniska ogrodowego. W niektórych miejscach mogą istnieć ograniczenia co do korzystania z otwartego ognia na terenie prywatnym.
 • Montaż i konserwacja: upewnij się, że palenisko jest łatwe w montażu i użytkowaniu, a także że można je łatwo utrzymać w czystości i dobrym stanie.

Przepisy prawne dotyczące ogniska w ogrodzie (2023)

Ogniska w ogrodach są rozpalane zazwyczaj, aby spalić odpady zielone z działki: suche liście, przycięte gałęzie, szczególnie te porażone przez choroby i szkodniki, które nie nadają się do kompostowania, jak również w celach rekreacyjnych, aby ogrzać się przy ogniu lub upiec kiełbaskę.

Ognisko i przepisy prawne

Oba te przypadki należy omówić. W pierwszym przykładzie, czyli dotyczących odpadów z ogrodu - nie wolno nam spalać na działce. Nawet jeśli są to części roślin porażone przez choroby i szkodniki. Wszyscy mamy obowiązek segregowania odpadów i oddawania ich zgodnie z zasadami panującymi w danej gminie. Kwestię tą reguluje Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., która pozwala spalać zgromadzone pozostałości roślinne, ale pod warunkiem, że nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania (zamiast spalać liście, użyj ich do okrywania roślin).

Natomiast na własnej posesji wolno nam rozpalić ognisko w celach „rekreacyjnych”. W takim palenisku można spalać wyłącznie odpowiednio przygotowane drewno opałowe (najlepiej o wilgotności 20-30%), które będzie wydzielać minimalną ilość dymu i zanieczyszczeń do atmosfery.

Wyznaczając miejsce na ognisko, musimy wziąć pod uwagę przepisy przeciwpożarowe, które reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W myśl tych przepisów ognisko w ogrodzie lub na działce będzie nielegalne, gdy:

 • jest rozpalane w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu (§40 ust. 1) ,
 • znajduje się w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§4 ust. 1 pkt 5),
 • jest rozpalane w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej (§4 ust. 1 pkt 6),
 • znajduje się w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych (§41 ust. 3).

Oprócz w/w przepisów musimy również pamiętać o zadymianiu. Dym z naszego ogniska nie może się przedostawać na drogę, gdzie mógłby ograniczyć widoczność i stworzyć zagrożenie w ruchu samochodowym, jak również nie powinien stwarzać uciążliwości dla sąsiadów zapis art. 144 Kodeksu Cywilnego nakazuje powstrzymania się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Jeżeli zatem sąsiad zadzwoni na policję lub do straży miejskiej i zgłosi, że przeszkadza mu dym lub nieprzyjemna woń z ogniska, możemy otrzymać mandat (zgodnie z kodeksem wykroczeń za złamanie zakazu grozi mandat w wysokości 500).

Przykłady palenisk znajdziecie w zapisanych relacjach na naszym Instagramie: https://www.instagram.com/zielona_posesja/

Brak komentarzy
Szukaj